1. Ana Sayfa
 2. Festivaller
 3. Çanakkale Kısa Film Festivali İçin Başvurular Başladı!

Çanakkale Kısa Film Festivali İçin Başvurular Başladı!


     Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen “Çanakkale Kısa Film Festivali” için başvuru süreci başladı. Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Belediyesi tarafından 26-27 Kasım’da gerçekleştirilecek festivalde, öğrenciler ve profesyoneller, zaferin 100’üncü yılına atfen “Çanakkale ruhu”nu yansıtan kahramanlık, milli birlik ve beraberlik, barış ve dostluk, vatan için yapılan fedakarlıklar, vatan sevgisi gibi milli, manevi değerlerin konu olarak seçildiği etkinliğe kısa filmleriyle katılabilecek.

     Alanında uzman kişilerden oluşturulacak jürinin değerlendireceği yarışma sonucunda birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin lira ödül verilecek. Festivale son başvuru tarihi 16 Ekim olarak belirlendi.

Festivalin başvuru koşulları ise şöyle:

Başvuru Koşulları*
1-Festivale, süresi 30 dakikayı aşmayan kısa filmler katılabilir.
2- Festivalin ana teması, Çanakkale Savaşlarının 100. yılı münasebetiyle “Çanakkale Ruhu” olarak belirlenmiştir. Filmler ana temaya uygun konularda olmalıdır. 
3-Başvuruda bulunacak kısa filmlerde tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon türlerinde olabilir.
4- Bir yarışmacı en fazla 3 eserle katılabilir. Bu eserlerin 01 Ocak 2010 tarihinden sonra çekilmiş olması gerekmektedir.
5-Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
6-Yapımcı ya da yönetmenden en az biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır.
7-Türkçe dışında hazırlanan dillerdeki filmler Türkçe altyazılı olmak zorundadır.
8- Festivale katılacak olan kısa filmlerde özgün olmayan görüntü, müzik vb. kullanımlarından doğacak herhangi bir telif hakkı ihlali, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bu durumdan hukuken sorumlu değildir.
9-Ön elemeden geçen filmler http://www.canakkalekisafilmfestivali.com  adresinden duyurulacaktır.
10- Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere kalır.
11- Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları ve telif hakkı bedeli ödenmeksizin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üniversite Televizyonunda ve festival web sitesinde yayınlama hakkını eser sahipleri peşinen kabul etmiş sayılır.
12- Başvuruda bulunan katılımcılar, filmleri ile birlikte aşağıdaki doküman ve materyalleri; en geç 16 Ekim 2015 tarihine kadar; “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kısa Film Festival Koordinatörlüğü” adresine, kargo veya taahhütlü posta ile teslim etmelidirler.

Özel Koşullar
1- Yarışmanın yapılabilmesi için en az 5 filmin ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılmaz.
2- Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade
edilmez ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere saklanır.
3- Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Kısa Film Festivali’ni yürüten kurum/kuruluşlar başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
4- Başvuru sahibi, özel ya da kamu kuruluşlarında görevli ise, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan  gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
5- Filmler, Jüri’ye ve izleyiciye, Festival Yönetimi’nin uygun göreceği salonlarda ve Festival
Programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında Festival Yönetimi’ne ya da salon
yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
6- Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda
doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

Başvuru İçin Gerekli Materyaller
 • Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “başvuru formu”
 • Filme ait bir set fotoğrafı veya filmden bir kare (CD olarak gönderilebilir)
 • Yönetmenin özgeçmişi, fotoğrafı, iletişim adresi ve telefonları  (CD olarak gönderilebilir)
 • Filmin dijital ortamda afişi (JPG formatında 300 DPI)
 • Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
 • Ön jüri değerlendirmesi için filmin 5 adet DVD kopyası (MP4 Formatında)
 • DVD kopyaların ve CD dosyalarının üzerlerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve
  yapım tarihi yazılmalıdır.
 • Filmlerin Türkçe dışındaki dillerde çekilmiş olması durumunda ön izleme kopyalarında Türkçe
  alt yazılı olması zorunludur.
 • Filmin fragmanı
 • Filmin 3 adet basılmış afişi 35×50 (filmin gösterileceği salonlara asmak için)
 • Festival komitesinin belirlediği formatta gösterim kopyası (.mov, .wmv ya da .mp4)

Yorum Yap

Yazar Hakkında

"Varlığımız Sırlarımızdan İbaret!"

Yorum Yap