Manifesto: Ne Yapmalı?


1. Politik filmler yapmalıyız.

2. Politik yöntemle filmler yapmalıyız.

3. 1 ve 2 birbirleriyle zıt ve iki karşıt dünya görüşüne aittir.

4. 1 idealist ve metafizik dünya görüşüne aittir.

5. 2 Marksist ve diyalektik dünya görüşüne aittir.

6. Marksizm idealizme, diyalektik de metafizik dünya görüşüne karşı mücadele eder.

7. Bu mücadele eski ve yeninin, yeni düşüncelerle eski düşüncelerin mücadelesidir.

8. İnsanların bilinçlerini sosyal varlıkları belirler.

9. Eski ile yeninin mücadelesi bir sınıf mücadelesidir.

10. 1’i icra etmek, burjuva sınıfının mensubu olmak, burjuvazinin

safında kalmak demektir.

11.  2’yi icra etmek, işçi sınıfının yanında yer almak demektir.

12.  1’i icra etmek, durum tespiti yapmaktır

13. 2’yi icra etmek, somut bir durumun somut bir çözümlemesini yapmaktır.

14. 1’i icra etmek, BRITISH SOUNDS’u yapmaktır.

15. 2’yi icra etmek, BRITISH SOUNDS’u İngiliz televizyonunda gösterilmesi için mücadele etmektir.

16. 1’i icra etmek, nesnel gerçeğin yasalarını dünyayı açıklamak için anlamaya çalışmaktır.

17. 2’yi icra etmek, nesnel gerçeğin yasalarını dünyayı etkin bir biçimde değiştirmek için anlamaya çalışmaktır.

18. 1’i icra etmek, dünyanın sefaletini tarif etmektir.

19. 2’yi icra etmek, mücadele eden halkı göstermektir.

20. 2’yi icra etmek;  1’i eleştiri ve özeleştiri silahlarıyla ortadan kaldırmaktır.

21. 1’yi icra etmek, gerçek adına olayların eksiksiz bir görüntüsünü vermektir.

22. 2’yi icra etmek gerçekliğin göreceliği adına dünyanın kesin çizgilerini çizmemektir.

23. 1’yi icra etmek, gerçeğin gerçek olduğunu söylemektir. (Bertolt Brecht).

24. 2’yi icra etmek, gerçeğin gerçekte nasıl olduğunu söylemektir. (Bertolt Brecht).

25. 2’yi icra etmek, bir filmi çekmeden önce, çekim sırasında ve çekimden sonra kurgulamaktır.  (Dziga Vertov).

26. 1’yi icra etmek, filmin dağıtımını filmi üretmeden önce yapmak demektir.

27. 2’yi icra etmek, önce filmi üretimek, sonra dağıtımını yapmak demektir. Aşağıdaki ilkeye göre film yürütmeyi öğrenmek demektir: Dağıtımı belirleyen üretimdir, ekonomiyi belirleyen politikadır.

28. 1’yi icra etmek “öğrenciler-işçiler: birleşin” sloganını yazılayan öğrencileri, anında filme çekmektir.

29. 2’yi icra etmek, birliğin karşıtların çatışmasından (Lenin) ve birin ikiden oluştuğunu bilmektir.

30. 2’yi icra etmek, sınıf çelişkilerini imajlar ve sesler yoluyla araştırmaktır.

31. 2’yi icra etmek, üretim güçleriyle üretim ilişkileri arasındaki çelişkileri araştırmaktır.

32. 2’yi icra etmek, kimin nerede olduğunu ve nereden geldiğini öğrenmek cesaretini göstermek, herkesin üretim sürecindeki yerini değiştirmek amacıyla öğrenmek demektir.

33. 2’yi icra etmek, devrimci mücadelelerin tarihini bilmek ve bunlara biçimlenmektir.

34. 2’yi icra etmek, devrimci mücadelelerin ve tarihlerinin bilimsel bilgisini üretmektir.

35. 2’yi icra etmek, film yapmanın ikincil bir meşgale, devrim için küçük bir tazyik olduğunu bilmektir.

36. 2’yi icra etmek, görüntüleri ve sesleri ısırmak için dişler ve dudaklar gibi kullanmaktır.

37. 1’i icra etmek, yalnız gözlerini ve kulaklarını açık tutmaktır.

38. 2’yi icra etmek, yoldaş Kiang Tsing’in bildirilerini okumaktır.

39. 2’yi icra etmek, militan olmaktır.

 Jean-Luc Godard 

 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

"Varlığımız Sırlarımızdan İbaret!"

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir